• Türkçe
  • İngilizce
  • Arapça

Endokrin Cerrahisi vücudun iç salgı bezlerinin ameliyat gerektiren hastalıklarında uygulanan cerrahi tedavileri belirtir. Endokrin cerrahisi bölümünde tiroid hastalıkları (Guatr, hipotiroidi, hipertiroidi, Graves hastalığı, tiroid nodülleri ve tiroid kanserleri), paratiroid hastalıkları (hiperparatiroidi, hipoparatiroidi, paratiroid bez kanserleri), böbrek üstü bezi hastalıkları (Cushing Sendromu, Addison Sendromu, Feokromositoma, insidentaloma, adrenokortikal kanserler) ve pankreasın cerrahi endokrin hastalıkları (insulinoma, gastrinoma, glukagonoma, VİPoma, Zollinger-Ellison Sendromu, karsinoid sendrom) genel cerrahi ve endokrinoloji uzmanlarınca değerlendirilip tedavi ediliyor.

Tanı aşamasında radyoloji ve nükleer tıp birimleri ile iş birliği içinde çalışılmaktadır. Hastalarda gerekli durumlarda girişimsel yöntemler kullanılmaktadır. Tiroid bezi hastalıklarında iğne biyopsileri güvenilir yöntemlerdir.

Günümüzde bu tedavilerin cerrahi uygulamalarında önemli gelişmeler olmuştur. Ameliyatlar esnasında güncel teknolojik cihazlardan faydalanılırken; tiroid ve paratiroid cerrahisinde ses kısıklığı riskini azaltmak için sinir moniterizasyonu, özel doku kesici ve kapatıcılar, damarsal yapıları kapatıcı aletler kullanılıyor. Böbrek üstü bezi ve pankreas bezi endokrin tümörlerinin cerrahisi laparoskopik olarak gerçekleştiriliyor. Tiroid ve Paratiroid ameliyatları minimal invaziv girişimler ile çok küçük kesilerle daha az kanama ve komplikasyon ile gerçekleştirilebilmektedir.