• Türkçe
  • İngilizce
  • Arapça

Anorektal Cerrahi

Anorektal hastalıklar, anüs (makat) ve kalın bağırsağın son 12-15 cm uzunluğunda rektum bölümünü etkileyen ve ilgilendiren hastalıklardır. Çok fazla hastalık ve şikayet olmakla birlikte, hemoroidal hastalık (basur), anal fissür (makat çatlağı), perianal fistül (makat fistülü) ve pilonidal sinüs (kıl dönmesi) ...

Obezite Cerrahisi

Obezite çok ciddi sağlık sorunlarına yol açan ve maalesef yaşam süresini kısaltabilen bir hastalıktır. Obezitenin tanımlanması ve sınıflaması için Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO- World HealthOrginization) Vücut Kitle İndeksi (VKİ) hesaplaması kullanmaktadır. Vücut ağırlığının boyun metrekaresine b&ou...

Endokrin Cerrahisi

Endokrin Cerrahisi vücudun iç salgı bezlerinin ameliyat gerektiren hastalıklarında uygulanan cerrahi tedavileri belirtir. Endokrin cerrahisi bölümünde tiroid hastalıkları (Guatr, hipotiroidi, hipertiroidi, Graves hastalığı, tiroid nodülleri ve tiroid kanserleri), paratiroid hastalıkları (hiperparatiroidi, hipoparatiroidi, paratiroid bez kanserleri), ...

Meme Cerrahisi

Günümüzde meme hastalıklarının sıklığı hızla artmakta ve erken tanı ve uygun tedavi ile çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Meme yakınması ile gelen hastaların (ağrı, sertlik/kitle, meme başından akıntı, şekil değişikliği, meme başı yön değişikliği) tanı ve tedavisi güncel yöntemler ile tedavi edilmektedir. Fark edi...

Onkolojik Cerrahi

Onkolojik cerrahi, kanser cerrahisi ile uğraşır. Cerrahi, kanser tedavisinde en önemli tedavi şekillerinden birisidir. Kanser tanısının erken konması için çaba sarf eder. Kanserli bölgenin ameliyat edilerek tedavi edilmesinde rol alan cerrahi onkoloji, tanı ve tedavinin diğer alanlarında da önemli paya sahiptir. Onkolojik cerrahi uygulamalarının mutl...

Reflü Cerrahisi

Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması gastroözofagial reflü olarak bilinir. Gastroözofageal reflü hastalığı, oldukça sık görülen bir hastalık olmasına rağmen (toplumun yaklaşık %20 si) hastaların çoğu basit diyet değişiklikleriyle veya antasitlerle sağladıkları geçici rahatlama nedeniyle hekime m&...

Fıtık Cerrahisi

Fıtık, bir iç organın, normalde içinde bulunduğu beden bölgesindeki zayıf bir noktadan dışarı çıkmasıdır. Bu zayıf noktalar en çok kasıklar, göbek ve varsa ameliyat kesi yerleri olduğu için fıtıklar en çok bu bölgelerde oluşur. Genel cerrahi pratiğinde bizim sık görülen bir hastalık grubudur. 100 hastadan ...